Bardzo ważne jest zdefiniowanie wszystkich zagrożeń, które mogą pojawić się na danym stanowisku pracy. Outsourcing bhp składa się innymi innymi na ocenę ryzyka zawodowego poszczególnych stanowisk. Ponadto zapewnia szkolenia wstępne jak również okresowe dla pracowników. To na nich mogą dowiedzieć się o niebezpieczeństwach, które występują bądź mogą pojawić się w czasie ich pracy. Oprócz tego poznają środki ochronne oraz sposoby ich stosowania w przypadku zaistnienia potencjalnych zagrożeń. Pomaga to na znaczne zmniejszenie strat spowodowanych wypadkami. Szkolenia pozwalają również na zdobycie przez pracowników wiedzy z zakresu pierwszej pomocy.